PELLÉRD

Pellérd Baranya megye közepén, Pécstől DNy-i irányban, mintegy 7km-es távolságban található. A községet É-D irányban szeli át az 5801. számú út, amely a 6-os számú főközlekedési útba torkollik. A község Pécs felől két irányban is megközelíthető. Az egyik az előbb említett 6-os útról leágazó Pellérd-görcsönyi út, a másik pedig Pécs-Kertvárosból induló, és Keszű mellett elhaladó 5816-os számú összekötő út.

A község éghajlati adottságai mezőgazdasági műveléshez kedvezőek. A községhez jelentős zártkerti rész kapcsolódik. A pellérdi szőlőhegyen számos dűlő található, amely nagy hagyományokkal rendelkező szőlő- és gyümölcskultúrával rendelkezik.

A község a római kor óta lakott hely, neve Pelerd alakban szerepelt először írásos formában, s állítólag a kun Beler személynévből származik. A török időben a község gyakorlatilag teljesen elpusztult, de a török kiűzése után rövidesen benépesült. Ennek bizonyítéka a korai barokk stílusú, romai katolikus temploma (Dózsa György u.), amelyet igen korán 1700-ban szenteltek fel. Belsejében barokk padokat és sekrestyeszekrényeket találunk, a klasszicista szószék a múlt század első feléből származik.

Legismertebb kegyurai a Benyovszkyak és Brázayak voltak, akiknek kastélyai műemlék védettségű épület.

© 2013 CZIGELÉDI PÁLINKA
czigeledi@pellerdipalinka.hu