CEFRE ALAPANYAGOK KIVÁLASZTÁS

A pálinka, Hungarikumunk, az elmúlt években hatalmas minőségi fejlődésen ment keresztül. Ez elsősorban néhány lelkes szakember odaadó munkájának, másrészt a szakma összefogásának köszönhető. Új technológiák, feldolgozó berendezések, az irányított erjesztési technika, komoly lepárló berendezések kerültek beállításra, magas minőségű segédanyagok és nem utolsó sorban komoly szakmai háttér támogatja a magyar pálinka karrierjét.

Célunk, hogy iránymutatást adjunk a jó minőségű pálinka, ill. párlat előállításához bérfőzetőink részére. A jövedéki szabályok nemrég lezajlott módosításai értelmében 2010. szeptember végétől jövedékiadó-mentesen, saját fogyasztásra évi 50 liter 86 fokos párlat (amely megegyezik 86 liter 50 fokos, vagy 100 liter 43 fokos pálinkával, ill. párlattal) előállítására nyílik lehetősége minden 18. életévét betöltött magánszemélynek. Fontos kiemelni, hogy ez az adómentesség nem csak a magánfőzésre, hanem a bérfőzetésre is vonatkozik!

A pálinkakészítésnek négy jól elkülöníthető szakasza van. Első az alapanyagok gondos kiválasztása, majd következik acefrézés, vagyis az erjesztés. A következő lépés a cefre kifőzése, a lepárlás. Végül a pálinkát nemesítik, ez a pihentetést és érlelést jelenti.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     A pálinkakészítés folyamatának legfontosabb lépése a gyümölcs kiválasztása. Jó párlatot csak egészséges és érett gyümölcsből tudunk készíteni. Penészes, rothadt, romlásnak indult gyümölcstől a pálinka dohos szagú és ízű lesz, illetve éretlen gyümölcs cefrézésekor csak kis mennyiségű és gyenge aromájú pálinka, ill. párlat nyerhető.

 

A felhasznált gyümölcs:

• legyen érett és egészséges, megfelelő aromatartalmú,

• ne legyen penészes és rothadt,

• ne legyen földdel szennyezett, mert kellemetlen ízű, szúrós szagú párlatot kapunk.

© 2013 CZIGELÉDI PÁLINKA
czigeledi@pellerdipalinka.hu